Raporty giełdowe

Daty publikacji wstępnych wyników:

Wstępne wyniki za 2023 r.

- do 4 kwietnia 2024 r.

Wstępne wyniki za I kwartał

- do 9 maja 2024 r.

Wstępne wyniki za I półrocze

- do 2 września 2024 r.

Wstępne wyniki za III kwartał

- do 5 listopada 2024 r.

Ilość raportów na stronie: