Raport bieżący nr 31/2021

Tytuł raportu: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatury do składu Rady Nadzorczej Spółki
Data: 16.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   31/2021

Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatury do składu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Akcjonariusza - Skarb Państwa, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Tomasza Lisa do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. w związku ze zwołaniem na dzień 18 listopada 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

W załączeniu Spółka przekazuje treść notki osobowej Pana Tomasza Lisa.