Akcje i akcjonariat

Notowania giełdowe, kalkulator inwestora, dywidendy i wszystko o akcjonariacie

ENA | GPW
Kurs

Zmiana

Obrót

Cena min.

Cena max.

Notowania giełdowe

Struktura akcjonariatu

31 maja 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który aktualnie wynosi 529 731 093 zł i dzieli się na:

a) 295 987 473 akcji zwykłych na okaziciela serii "A";

b) 41 638 955 akcji zwykłych na okaziciela serii "B";

c) 103 816 150 akcji zwykłych na okaziciela serii "C";

d) 88 288 515 akcji zwykłych na okaziciela serii "D".

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 529 731 093 głosy. Wartość nominalna wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,00 zł.

Właściciel Liczba akcji i głosów Udział w kapitale zakładowym i głosach
Skarb Państwa 277 015 422 52,29%
Pozostali 252 715 671 47,71%
Razem 529 731 093 100%

Akcje pracownicze

Dywidenda

Dywidenda wypłacona z zysku za lata 2008 - 2016 (dane nie zostały przekształcone)

Jednostkowy zysk netto
Wypłata dywidendy
Wartość dywidendy na akcję
Wartość zysku na akcję
Stopa wypłaty dywidendy
Stopa dywidendy
Dzień prawa do dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy
2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
620 243 000,00 zł 696 608 000 zł 833 465 000 zł 522 680 000 zł 355 169 000 zł 364 386 000 zł 305 414 000 zł 203 785 000 zł
110 360 644,50 zł  207 478 011,66 zł 251 622 269,46 zł 158 919 328,08 zł 211 892 437,44 zł 194 234 734,32 zł 167 748 179,64 zł 203 063 585,88 zł
0,25 zł 0,47 zł 0,57 zł 0,36 zł 0,48 zł 0,44 zł 0,38 zł 0,46 zł
1,41 zł 1,58 zł 1,89 zł 1,18 zł 0,80 zł 0,83 zł 0,69 zł 0,46 zł
17,80% 29,80% 30,20% 30,40% 59,70% 53,30% 54,90% 99,60%
1,70% 3,40% 3,80% 2,50% 3,00% 2,60% 2,20% 2,00%
24.07.2017 22.07.2015 23.07.2014 23.07.2013 13.08.2012 11.08.2011 24.05.2010  13.08.2009
10.08.2017 11.08.2015 12.08.2014 12.08.2013 3.09.2012 1.09.2011 10.06.2010 31.08.2009

Analitycy

Instytucja
Analityk
Dom Maklerski mBanku
Kamil Kliszcz kamil.kliszcz@mbank.pl
Santander Biuro Maklerskie
Paweł Puchalski pawel.puchalski@santander.pl
Biuro Maklerskie PKO BP
Andrzej Rembelski andrzej.rembelski@pkobp.pl
Dom Maklerski Banku Handlowego
Piotr Dzięciołowski piotr.dzieciolowski@citi.com
Dom Maklerski Pekao
Marcin Górnik marcin.gornik@pekao.com.pl
Trigon Dom Maklerski
Michał Kozak michal.kozak@trigon.pl
Ipopema Securities
Robert Maj robert.maj@ipopema.pl

Rekomendacje

Data publikacji
Instytucja
Rekomendacja
Cena docelowa
Cena w dniu wydania
11.12.2023
DM Trigon
"Kupuj"
14,95
9,30
27.11.2023
Santander Biuro Maklerskie

9,90
7,80
16.11.2023
Ipopema Securities
"Sprzedaj"
5,78
7,00
23.10.2023
DM Trigon
"Kupuj"
12,29
7,60
22.08.2023
DM Trigon
"Kupuj"
11,15
9,10
30.06.2023
Ipopema Securities
"Kupuj"
8,80
6,40
24.04.2023
DM Trigon
"Trzymaj"
7,37
7,00
14.12.2022
Ipopema Securities
"Kupuj"
8,31
6,07
12.12.2022
DM Trigon
"Kupuj"
6,65
6,00
04.07.2022
Ipopema Securities
"Kupuj"
15,65
9,76
06.06.2022
Santander Biuro Maklerskie
"Kupuj"
12,80
8,96
25.04.2022
DM Trigon
"Kupuj"
11,30
8,89

Pierwsza oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna akcji ENEA S.A. obejmowała trzy transze:

  • Transzę Inwestorów Detalicznych, w której zapisy przyjmowano w dniach 24-31 października 2008r.,
  • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której zapisy przyjmowano w dniach 5-7 listopada 2008 r.,
  • Transzę Inwestorów Branżowych, w której zapisy przyjmowano w dniu 7 listopada 2008 r.

W dniu 10 listopada 2008 r. Zarząd ENEA S.A. dokonał przydziału akcji w Transzy Inwestorów Detalicznych, natomiast w dniu 12 listopada w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Branżowych.

Oferta publiczna obejmowała wyłącznie 103.816.150 akcji nowej emisji serii C.

W Transzy Inwestorów Branżowych cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 20,14 zł, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła 15,40 zł.

Pierwsze notowanie papierów wartościowych ENEA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce w dniu 17 listopada 2008 r.

 

Prospekt emisyjny ENEA S.A. (zatwierdzony 22 października 2008 roku)
.pdf 13,6 MB
Aneks nr 1
.pdf 0,1 MB
Aneks nr 2
.pdf 0,2 MB
Aneks nr 3
.pdf 0,4 MB