Raport bieżący nr 13/2022

Tytuł raportu: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 10.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2022

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("NWZ") obradujące w dniu 10 marca 2022 roku podjęło uchwałę, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach NWZ. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w hotelu InterContinental Warszawa, piętro II, sala Verdi, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].