Raport bieżący nr 17/2022

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
Data: 08.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Szczeszka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A. z upływem dnia 10 kwietnia 2022 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].