Raport bieżący nr 32/2022

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 roku
Data: 27.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   32/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Regent Warsaw Hotel, parter, sala B, przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, kod pocztowy 00-761.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.