Raport bieżący nr 2/2022

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 10 marca 2022 roku
Data: 19.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 10 marca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 marca 2022 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Sonata, 1 piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.