Raport bieżący nr 42/2021

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 21.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   42/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Fistka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 22 grudnia 2021 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].