Raport bieżący nr 34/2021

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 18 listopada 2021 roku
Data: 23.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   34/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2021 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło 78,55% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 22.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 7,60% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 15.320.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 15.320.000 głosów, co stanowiło 5,29% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.