Raport bieżący nr 38/2021

Tytuł raportu: Zmiana adresu siedziby Spółki
Data: 07.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   38/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 7 grudnia 2021 roku podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki, zgodnie z którą 13 grudnia 2021 roku dotychczasowy adres siedziby (ul. Górecka 1, 60-201 Poznań) ulegnie zmianie na następujący: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].