Raport bieżący nr 43/2021

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do porozumienia dotyczącego rozliczenia Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"
Data: 22.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   43/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, Zarząd ENEA S.A. informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2021 roku między spółką Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (dalej: "EO") a Generalnym Wykonawcą - GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i GE Steam Power Systems S.A.S. (poprzednia nazwa: ALSTOM Power Systems) z siedzibą w Boulogne-Billancourt Francja (lider konsorcjum - GE Power sp. z o.o.) - aneksu do porozumienia dotyczącego rozliczenia Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C" z dnia 25 czerwca 2021 roku (dalej: Aneks"). Aneks przedłuża termin rozliczenia do dnia 25 marca 2022 roku i wynika ze zweryfikowanego mechanizmu rozliczania Projektu Węglowego.

Całkowita kwota, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2021, jaką EO będzie zobowiązana zapłacić na rzecz Generalnego Wykonawcy nie uległa zmianie i nie przekroczy 1,35 mld zł (netto).