Kontakt dla inwestorów

ENEA S.A.

Biuro Relacji Inwestorskich

gielda@enea.pl

Anna Zuber

Kierownik Biura Relacji Inwestorskich

ENEA S.A.

anna.zuber@enea.pl

+48 22 871 29 43

Kontakt w zakresie ESG

ENEA S.A.

Zespół ESG

esg@enea.pl

____


ENEA S.A.
ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań

REGON 630139960
NIP 777-00-20-640
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000012483
Kapitał zakładowy: 529 731 093 zł