Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Dane finansowe

Dane finansowe i operacyjne oraz ratingi Grupy Enea

ENA | GPW
Obroty: %

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe [tys.zł]
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
Obszar wytwarzania - EBITDA
Obszar dystrybucji - EBITDA
Obszar obrotu - EBITDA
Obszar wydobycia - EBITDA
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
II kwartał 2022 I kwartał 2022 IV kwartał 2021 III kwartał 2021 II kwartał 2021 I kwartał 2021 IV kwartał 2020 III kwartał 2020 II kwartał 2020 I kwartał 2020 IV kwartał 2019 III kwartał 2019 II kwartał 2019 I kwartał 2019 IV kwartał 2018 III kwartał 2018 II kwartał 2018 I kwartał 2018 IV kwartał 2017 III kwartał 2017 II kwartał 2017 I kwartał 2017 IV kwartał 2016 III kwartał 2016 II kwartał 2016 I kwartał 2016
7 464 695 7 246 366 5 920 154 5 467 155 4 777 564 5 045 774 4 730 656 4 514 443 4 357 373 4 592 082 4 232 509 4 149 213 4 009 966 4 009 610 3 288 572 3 344 643 3 051 002 2 988 553 3 043 491 2 793 974 2 858 534 2 709 690 2 951 734 2 704 512 2 662 681 2 936 751
779 331 1 059 329 863 770 1 120 872 729 631 922 504 666 851 813 409 806 116 1 015 582 854 693 889 799 867 033 798 784 374 960 669 275 601 935 702 129 736 299 588 820 692 009 666 426 499 245 622 057 538 177 668 345
384 449 679 954 441 554 726 623 351 215 547 975 -2 629 568 394 351 -105 540 634 498 427 877 502 750 484 553 441 340 116 838 287 365 294 105 338 778 417 875 288 234 399 042 382 579 170 172 338 571 221 934 388 637
313 433 547 895 454 123 596 317 329 618 406 412 -2 190 633 37 939 -540 690 459 047 -449 214 410 466 299 639 279 806 98 961 158 259 207 962 254 068 326 942 214 118 302 641 321 190 128 258 249 429 180 821 290 405
52 697 620 062 561 014 386 129 288 126 367 199 321 074 336 923 399821 472 258 442 699 421 769 329 907 399 767 205 168 226 878 209 407 227 209 125 756 182 301 225 033 202 247 52 379 133 618 127 937 203 556
323 362 310 520 361 780 343 691 318 698 368 759 319 279 315 528 373 332 307 270 285 927 289 436 266 020 248 834 239 531 291 907 282 341 297 469 275 528 281 020 254 438 262 373 253 858 286 784 265 555 305 130
52 587 -86 178 -300 792 167 344 -38 075 46 985 -73 693 18 548 -70 003 7 690 5 665 - 17 858 45 736 - 10 819 - 114 138 8 724 - 24 192 53 290 46 797 25 919 54 230 50 822 36 306 67 130 32 751 17 809
331 865 274 424 267 833 212 109 154 766 163 567 145 208 110 615 84929 129 385 158 799 177 647 215 065 219 416 69 871 126 300 150 269 123 280 257 915 129 834 142 965 178 269 174 722 154 166 132 574 150 317
4 162 493 602 371 5 486 920 6 669 894 4 147 201 1 622 346 3 157 764 3 994 082 2 458 385 -85 941 -823 281 986 134 1 528 172 453 590 - 399 009 940 420 1 160 496 733 332 344 651 880 256 782 467 572 270 602 050 660 322 766 841 395 232
-1 524 953 -923 291 -1 850 267 -1 289 680 -891 522 -476 569 -2 576 300 -1 685 343 -1 207 676 -630 180 - 545 622 - 410 217 - 832 492 - 555 963 - 493 003 - 530 859 - 730 302 -654 776 -592 328 -502 830 -1 732 991 -500 336 -597 753 -819 098 -573 393
-1 352 313 -158 309 -1 424 654 -1 286 078 -1 001 965 -170 763 -2 401 857 -1 489 578 -1 367 369 -1 025 339 - 163 132 864 467 - 147 848 292 823 - 173 947 - 102 434 - 177 842 1 318 035 -195 157 72 146 55 166 255 476 -182 792 450 607 60 967

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Rating

ENEA S.A. posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez agencję ratingową Fitch Ratings.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu ENEA S.A. dostępne są tutaj.

Agencja
Fitch Ratings
Długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej
BBB
Perspektywa ratingu
Negatywna
Data nadania ratingu
14 kwietnia 2011
Daty potwierdzenia
28 listopada 2022
1 grudnia 2021
19 marca 2020
1 października 2018
30 czerwca 2017
30 listopada 2016
29 października 2015
27 kwietnia 2015
30 kwietnia 2014
4 kwietnia 2013
5 kwietnia 2012