Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia Enea SA odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Enea SA oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nowe zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., na skutek transpozycji Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

Zobacz nagrania z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Wszystkie Walne Zgromadzenia