Raport bieżący nr 21/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie proponowanego podziału zysku netto za rok 2021
Data: 12.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   21/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 12 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2021. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje wypracowany zysk netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 460.408.613,85 zł przeznaczyć:

- w części wynoszącej 442.110.040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji;

- w części wynoszącej 18.298.572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały, Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Emitenta celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd ENEA S.A. propozycji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.