Raport bieżący nr 22/2022

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 12.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   22/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 marca 2022 roku, którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 8 kwietnia 2022 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło odpowiednio 65,78% liczby głosów podczas I części obrad NWZ oraz 65,89% liczby głosów podczas II części obrad NWZ oraz odpowiada 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, który posiadał na NWZ 21.868.572 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 21.868.572 głosów, co stanowiło odpowiednio 6,33% liczby głosów podczas I części obrad NWZ oraz 6,34% liczby głosów podczas II części obrad NWZ oraz odpowiada 4,95% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 21.996.275 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 21.996.275 głosów, co stanowiło odpowiednio 6,36% liczby głosów podczas I części obrad NWZ oraz 6,37% liczby głosów podczas II części obrad NWZ oraz odpowiada 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.