Raporty giełdowe

Daty publikacji wstępnych wyników:

Wstępne wyniki za 2022 r.

- do 7 marca 2023 r.

Wstępne wyniki za I kwartał

- do 9 maja 2023 r.

Wstępne wyniki za I półrocze

- do 29 sierpnia 2023 r.

Wstępne wyniki za III kwartał

- do 21 listopada 2023 r.

Ilość raportów na stronie: