Raport bieżący nr 27/2024

Tytuł raportu: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 24.06.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   27/2024

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("ZWZ") obradujące w dniu 24 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach ZWZ. Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 23 lipca 2024 roku o godzinie 12:00 w NYX Hotel Warsaw, piętro pierwsze, sala NYX 1, przy ul. Chmielnej 71, 00-801 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwały nr 7. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ, do momentu ogłoszenia przerwy nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

źródło: biznes.pap.pl