Raport bieżący nr 26/2024

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 31.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2024 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Szymanka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień 31 maja 2024 roku. Pan Piotr Szymanek, jako przyczynę rezygnacji wskazał objęcie z dniem 1 czerwca 2024 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku.

źródło: biznes.pap.pl