Raport bieżący nr 25/2024

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku
Data: 28.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre (sala GOLDEN II), przy ul. Towarowej 2 w Warszawie, kod pocztowy 00-811.

Pełną treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w dniu 24 czerwca 2024 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl