Raport bieżący nr 19/2024

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0624
Data: 25.04.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego odkupu (nabycia od ich posiadaczy) całości lub części obligacji serii ENEA0624 oznaczonych kodem ISIN PLENEA000096 ("Obligacje"). Spółka nabędzie Obligacje w celu ich umorzenia.

Emitent zamierza nabyć Obligacje od ich posiadaczy w drugim kwartale 2024 roku.

Przedterminowy odkup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Oddział Biuro Maklerskie w Warszawie.

źródło: biznes.pap.pl