Raport bieżący nr 23/2024

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2023
Data: 13.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2024 z 6 maja 2024 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 13 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 602 940 tys. zł, z przyszłych zysków oraz rekomendację niewypłacenia dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

źródło: biznes.pap.pl