Raport bieżący nr 20/2024

Tytuł raportu: Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2023
Data: 06.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   20/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 6 maja 2024 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji pokrycia straty netto Emitenta oraz rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2023. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje pokrycie straty netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 602 940 tys. zł, z przyszłych zysków.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej ENEA S.A. celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd Spółki propozycji i rekomendacji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

źródło: biznes.pap.pl