Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Kalendarium Wydarzeń

04 sierpnia 2020

Okres zamknięty przed skonsolidowanym raportem półrocznym za I półrocze 2020 r.

18 czerwca 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

04 czerwca 2020

Jednostkowy raport roczny za 2019 r.