Kalendarium Wydarzeń

Subskrybuj wydarzenia

26 listopada 2020

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

27 października 2020

Okres zamknięty przed skonsolidowanym raportem kwartalnym za III kwartał 2020 r.

03 września 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

04 sierpnia 2020

Okres zamknięty przed skonsolidowanym raportem półrocznym za I półrocze 2020 r.

18 czerwca 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.