Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30 lipca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

DATA ZDARZENIE
03.07.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał.

od 03.07.2020

do 15.07.2020
Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
do 09.07.2020 Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).
do 30.07.2020 Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
10.07.2020 Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w ZWZ.
do 11.07.2020 Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad ZWZ przez ENEA S.A.
14.07.2020 Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
27.07.2020 Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.
30.07.2020

Dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie
.pdf 63.4 kB
Projekty uchwał ZWZ
.pdf 1.2 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 6.7 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 330.1 kB
Uzasadnienie podziału zysku
.pdf 416.7 kB
Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych za 2019 r.
.pdf 603.3 kB
Raport bieżący - Uchwały ZWZ
.pdf 28.4 kB
Uchwały ZWZ
.pdf 248.2 kB
Raport bieżący - Akcjonariusze po ZWZ
.pdf 200.7 kB