Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30 lipca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie

Wykaz istotnych dla Akcjonariuszy dat związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

DATA ZDARZENIE
03.07.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Emitenta oraz publikacja raportu bieżącego w tej sprawie; zamieszczenie na stronie internetowej pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał.

od 03.07.2020

do 15.07.2020
Okres zgłaszania żądania wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
do 09.07.2020 Okres zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego (żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej planowanego punktu porządku obrad).
do 30.07.2020 Zgłaszanie projektów uchwał przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
10.07.2020 Ostatni dzień nabywania przez inwestorów akcji ENEA S.A. uprawniających do uczestnictwa w ZWZ.
do 11.07.2020 Ewentualne ogłoszenie uzupełnionego porządku obrad ZWZ przez ENEA S.A.
14.07.2020 Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
27.07.2020 Wyłożenie listy akcjonariuszy w siedzibie ENEA S.A.
30.07.2020

Dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Ogłoszenie
.pdf 0,1 MB
Projekty uchwał ZWZ
.pdf 1,2 MB
Informacja o ogólnej liczbie akcji ENEA S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
.pdf 0,0 MB
Uzasadnienie podziału zysku
.pdf 0,4 MB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
.pdf 0,3 MB
Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych za 2019 r.
.pdf 0,6 MB
Raport bieżący - Uchwały ZWZ
.pdf 0,0 MB
Uchwały ZWZ
.pdf 0,2 MB
Raport bieżący - Akcjonariusze po ZWZ
.pdf 0,2 MB