Kalendarium Wydarzeń

Subskrybuj wydarzenia

23 listopada 2022

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

14 września 2022

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

24 maja 2022

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

23 marca 2022

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.