Kalendarium Wydarzeń

Subskrybuj wydarzenia

22 listopada 2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

13 września 2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 r.

24 maja 2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

22 marca 2023

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.