Raport bieżący nr 16/2024

Tytuł raportu: Rejestracja zmiany Statutu ENEA S.A.
Data: 18.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2024

Rejestracja zmiany Statutu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (,,Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2024 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2024 roku. Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego data dokonania wpisu to 18 marca 2024 roku.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami, Sąd dokonał rejestracji Statutu w zakresie: zmiany § 14 ust. 2, § 14 ust. 6, § 14 ust. 7 i § 23.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl