Raport bieżący nr 5/2024

Tytuł raportu: Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 29.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   5/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 29 stycznia 2024 roku oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, z tego samego dnia, o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Minister Aktywów Państwowych korzystając z ww. uprawnienia z dniem 30 stycznia 2024 roku powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agatę Ewę Michalską - Olek.

Pozostałe informacje nt. Pani Agaty Ewy Michalskiej - Olek zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

źródło: biznes.pap.pl