Raport bieżący nr 42/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2028 rok
Data: 14.12.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   42/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 14 grudnia 2023 roku, w wyniku aukcji rynku mocy na 2028 rok (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 216,936 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA.

Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w rundzie 6, mieści się w przedziale od 226,36 zł/kW/rok do 264,05 zł/kW/rok.

Portfel umów mocowych Grupy Kapitałowej ENEA został uzupełniony o 1 216,936 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 2 131,936 MW na rok 2028.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

źródło: biznes.pap.pl