Raport bieżący nr 33/2023

Tytuł raportu: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych
Data: 09.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   33/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 9 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (wyłączna strefa ekonomiczna) ("Decyzja") oznaczonej jako obszar 60.E.4 na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej, o które wnioskowała Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. ("Elektrownia Wiatrowa").

Spółka posiada 33,81% udziałów w Elektrowni Wiatrowej, a pozostałe 66,19% udziałów należy do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 0,56 GW.

Decyzja nie jest ostateczna. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji stronom postępowania przysługuje prawo skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy. Intencją Spółki jest poinformowanie w trybie kolejnych raportów bieżących jedynie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających uzyskanie takiej Decyzji.

źródło: biznes.pap.pl