1290-470
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Bloki gazowe, które powstaną w Kozienicach, będą gotowe na współspalanie zielonego wodoru

Enea kontynuuje w Kozienicach projekt budowy nowoczesnej elektrowni gazowej w technologii CCGT. Instalacja ma zastąpić wysłużone moce węglowe. Inwestycja jest na etapie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego. Gazowe bloki, których budowa według założeń rozpocznie się w 2024 r., będą gotowe na współspalanie paliwa przyszłości, jakim jest zielony wodór. 

Projekt budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice jest jednym z punktów Strategii Rozwoju Grupa Enea, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Bloki gazowe są w tym planie niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE.

– Bloki gazowe CCGT w Elektrowni Kozienice to jedna ze strategicznych inwestycji Grupy Enea w procesie racjonalnej transformacji naszego koncernu energetycznego. Nowoczesne instalacje będą dysponować technologią H2 Ready, co oznacza pełną możliwość współspalania wodoru. Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które dzięki zielonemu wodorowi pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisyjność – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

– Elektrownia Kozienice to strategiczna jednostka w polskim systemie elektroenergetycznym, której praca stabilizuje m.in. dostawy prądu dla aglomeracji warszawskiej. Dlatego w Kozienicach potrzebne jest źródło energii elektrycznej wybudowane w oparciu o pewną i znaną technologię, jaką jest CCGT – podkreślił Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Enea S.A.

Budowa bloków gazowych w miejsce wysłużonych bloków węglowych klasy 200 MW, to szereg korzyści dla lokalnej społeczności, w tym również przedłużenie funkcjonowania Elektrowni Kozienice poza horyzont planowanej eksploatacji węglowego bloku B11. Elektrownia jest nie tylko głównym miejscem pracy, ale też płatnikiem podatków oraz wsparciem dla lokalnej społeczności. Inwestycja Grupy Enea w CCGT w Kozienicach to też szybsza realizacja budowy stabilnego źródła energii – w porównaniu m.in. z technologiami przyszłości, jakimi są instalacje oparte o modułowe reaktory jądrowe (SMR).

Rozważana przez Eneę koncepcja zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech – o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalny wybór wariantu technologicznego nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Projekt realizowany jest przez spółkę celową Enea Elkogaz, która prowadzi obecnie przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r. Równolegle do trwającego dialogu konkurencyjnego prowadzone są rozmowy z instytucjami, które są zainteresowane sfinansowaniem projektu CCGT. Odzew jest pozytywny. Trwają także uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych. Zgodnie z koncepcją projektu, pierwszy z bloków ma rozpocząć pracę w 2027 r. W I kwartale 2024 r. planowane jest zawarcie umowy na dostawę gazu.