Raport bieżący nr 16/2023

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 13.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę, na mocy której powołano, z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Aleksandrę Agatowską.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Aleksandry Agatowskiej.

Menedżerka o bogatym doświadczeniu w sektorze finansów oraz ubezpieczeń. Od 2016 roku zasiada w zarządzie PZU Życie S.A. - najpierw jako członek zarządu, a od lutego 2021 roku jako prezes zarządu. Pełniła funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz PZU Zdrowie S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. oraz TUW PZUW S.A. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach z Grupy ING, HDI (obecnie Warta), Sony Europe oraz Philips S.A., gdzie kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w kilkunastu krajach regionu. Współpracowała również z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na renomowanych uczelniach: Columbia University, The London School of Economics and Political Science oraz Northwestern Kellogg School of Management. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aleksandra Agatowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Aleksandra Agatowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

źródło: biznes.pap.pl