Raport bieżący nr 14/2023

Tytuł raportu: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatury do składu Rady Nadzorczej Spółki
Data: 09.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Akcjonariusza - Skarb Państwa, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pani Aleksandry Agatowskiej do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. w związku ze zwołaniem na dzień 13 marca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Spółka poniżej przedstawia treść notki biograficznej Pani Aleksandry Agatowskiej przekazanej przez ww. Akcjonariusza.

Menedżerka o bogatym doświadczeniu w sektorze finansów oraz ubezpieczeń. Od 2016 roku zasiada w zarządzie PZU Życie S.A. - najpierw jako członek zarządu, a od lutego 2021 roku jako prezes zarządu. Pełniła funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz PZU Zdrowie S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. oraz TUW PZUW S.A. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach z Grupy ING, HDI (obecnie Warta), Sony Europe oraz Philips SA, gdzie kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w kilkunastu krajach regionu. Współpracowała również z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na renomowanych uczelniach: Columbia University, The London School of Economics and Political Science oraz Northwestern Kellogg School of Management. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

źródło: biznes.pap.pl