Raport bieżący nr 68/2022

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 21.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   68/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2022 z 18 listopada 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pani Anety Kordowskiej, powołanej w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji.

Pani Aneta Kordowska - ekonomistka, urzędnik państwowy, absolwentka studiów Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 2005 roku na stanowiskach doradczych oraz kierowniczych m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz współpracując z innymi organami administracji państwowej.

Posiada doświadczenie korporacyjne zdobyte m.in. w zakresie obszaru obsługi organów władz spółki oraz koordynowania opracowania założeń do strategii długoterminowej.

Członek organów nadzorczych spółek z branży energetycznej oraz zbrojeniowej.

Prezes Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Pani Aneta Kordowska ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania, audytu, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony informacji niejawnych. Ze względu na zajmowane stanowiska posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do najwyższych klauzul informacji niejawnych, także UE oraz NATO.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Kordowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Aneta Kordowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

źródło: biznes.pap.pl