1290-470
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea rozpoczyna proces wyboru wykonawcy bloków gazowo-parowych w Elektrowni Kozienice

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach.

Grupa Enea przygotowuje się do odejścia od wytwarzania energii z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w Strategii Rozwoju Enei. Konsekwentna transformacja Grupy zakłada również wykorzystanie technologii wytwórczych opartych o gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo przejściowe wspierające i stabilizujące prace OZE. Bloki CCGT mają odtworzyć moc Elektrowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakończy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW.

Konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Rozwoju Grupy Enea. Dążymy do neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa przejściowego jakim jest gaz ziemny, który będzie wspierać naszą drogę w kierunku produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Jednostki gazowe, które powstaną w miejscu bloków węglowych w Elektrowni Kozienice mają dysponować najlepszymi dostępnymi parametrami technicznymi. Koncepcja budowy bloków gazowych zakłada, że nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i naszych klientów – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego będzie realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w podziale na części ogólne oraz branżowe. W trakcie postępowania do dialogu konkurencyjnego spółka Enea Elkogaz zakwalifikuje trzech Wykonawców zgodnie z kryteriami kwalifikacji i zapewni im szerokie badania inspekcyjne, w tym dostępnej infrastruktury w miejscu budowy nowych jednostek. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r.

– Chcemy wykorzystać dostępną w Elektrowni Kozienice infrastrukturę, a także wiedzę i doświadczenie pracowników Enei Wytwarzanie w procesie przygotowania budowy nowoczesnych jednostek gazowych. Projekt budowy nowych źródeł gazowych jest realizowany zgodnie z planem. Formuła przyjętego postępowania pozwoli wybrać nie tylko ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, ale również optymalną pod względem rozwiązań technologicznych oraz realnego skrócenia czasu niezbędnego do zrealizowania tak zaawansowanej i kompleksowej inwestycji. W projekcie inwestycji od początku pod uwagę brane są plany Polski dotyczące dalszej dywersyfikacji dostaw gazu oraz zwiększenia ich wolumenów - jesteśmy w stałym kontakcie z Gaz-Systemem. W koncepcji projektu pierwszy z bloków rozpocznie pracę w 2027 r., czyli za około 5 lat – podkreślił Robert Niewierski, prezes spółki Enea Elkogaz.

Ostateczna decyzja o wyborze koncepcji zapadnie po analizach ekonomicznej, biznesowej oraz planowanego szczegółowo procesu technicznego. Obecnie, równolegle do prowadzonego postępowania, trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych.