Raport bieżący nr 46/2022

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 28.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   46/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło odpowiednio 72,37% liczby głosów podczas obrad ZWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Otwarty Fundusz Emertytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 21.996.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 21.996.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 7,00% liczby głosów podczas obrad ZWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.