Raport bieżący nr 43/2022

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A.
Data: 24.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   43/2022

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2022 z 14 czerwca 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A. na nową wspólną kadencję.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].