Raport bieżący nr 42/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki
Data: 23.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   42/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka"), w związku ze zwołaniem na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Akcjonariusza - Skarb Państwa, informację o zamiarze zgłoszenia następujących osób, jako kandydatów do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji:

- Panią Dorotę Szymanek,

- Pana Pawła Koroblowskiego,

- Pana Radosława Kwaśnickiego,

- Pana Tomasza Lisa,

- Pana Romana Stryjskiego,

- Pana Rafała Włodarskiego.

Emitent przypomina, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wskazane powyżej osoby pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.