wybrany kv duzy warstwy fotowoltaika zajawka
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Nowa Energia inwestuje w nowe projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 15,5 MW

Enea Nowa Energia rozpoczęła nowe inwestycje: budowę farm fotowoltaicznych w Krzęcinie, Lubnie i Likowie. Jednocześnie na ukończeniu jest już farma PV w Jastrowiu. Planowana moc farm wyniesie łącznie ok. 15,5 MW. Wszystkie instalacje rozpoczną pracę jeszcze w tym roku.

Enea Nowa Energia wchodząca w skład Grupy Enea, rozpoczęła budowę trzech farm fotowoltaicznych. Największa z nich - Krzęcin - zlokalizowana na terenie gminy Krzęcin w województwie zachodniopomorskim, będzie dysponować łączną mocą ok. 6,5 MW i będzie się składać z siedmiu generatorów fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna Likowo w gminie Płoty (województwo zachodniopomorskie) będzie mieć ok. 1 MW mocy. Z kolei farmy Lubno I i II powstaną w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie) i będą zbudowane z ponad 9 tys. modułów, które zapewnią łącznie 5 MW mocy.

– Zaktualizowana Strategia Rozwoju Grupy Enea zakłada realizację szeregu projektów OZE o różnej skali - wszystkie wspierają główny cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z roku na rok konsekwentnie będziemy zwiększać potencjał wytwórczy OZE – zapowiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Jednocześnie w Jastrowiu, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, trwają ostatnie prace przy budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. Instalacja składać się będzie z 7,5 tys. paneli wykonanych w technologii Si-Mono i jest przykładem dobrej współpracy Enei Nowa Energia z lokalnym samorządem.

Uruchomienie farmy w Jastrowiu planowane jest w pierwszym kwartale tego roku, zaś farm w Krzęcinie, Płotach i Lubiszynie w drugiej połowie 2022 r. Generalnym wykonawcą inwestycji w Jastrowiu jest Enea Serwis.

– Nowe projekty inwestycyjne, które realizuje Enea Nowa Energia wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Jest to również przykład bardzo dobrej współpracy naszej Grupy z lokalnymi władzami. Patrząc na to, jak przebiegają rozmowy z innymi samorządami, jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy realizowali wiele projektów, opartych na relacjach biznes-administracja – dodaje Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa Energia.

Enea Nowa Energia realizuje program pn. „Fotowoltaika dla każdej Gminy”, którego celem są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii, przeprowadzane we współpracy z wiejskimi i miejsko-wiejskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie projekty takie przygotowywane są wraz z dwoma mazowieckimi samorządami -  gminą Gózd i powiatem zwoleńskim.

Enea Nowa Energia, która jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach.