Raport bieżący nr 27/2021

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 15.09.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   27/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Ireneusza Kulki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu z dniem 16 września 2021 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].