Raport bieżący nr 48/2020

Tytuł raportu: Odwołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 17.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż 17 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, Pana Jarosława Ołowskiego ze składu Zarządu ENEA S.A.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Rada Nadzorcza Emitenta nie podała przyczyn odwołania Pana Jarosława Ołowskiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].