Raport bieżący nr 41/2020

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 17.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje o wpłynięciu 17 września 2020 roku do Spółki oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 16 września 2020 roku, o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 16 września 2020 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Rafał Włodarski.

Pozostałe informacje nt. powołanego Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].