Raport bieżący nr 30/2020

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Zarządu Spółki
Data: 22.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 22 lipca 2020 roku Pan Zbigniew Piętka złożył oświadczenie, że z upływem dnia 24 lipca 2020 roku rezygnuje z funkcji Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych. Pan Zbigniew Piętka nie podał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].