Raport bieżący nr 26/2020

Tytuł raportu: Powołanie Prezesa Zarządu ENEA S.A.
Data: 30.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2020

Powołanie Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Szczeszka na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Z chwilą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu wygasł mandat Pana Pawła Szczeszka jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje, dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Szczeszka.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].