Raport bieżący nr 17/2020

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Data: 08.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z dnia 14 maja 2020 roku, na dzień 4 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku z dnia 22 maja 2020 roku, na dzień 18 czerwca 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].