Raport bieżący nr 16/2020

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Data: 17.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z dnia 23 kwietnia 2020 roku, na dzień 14 maja 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].