Raport bieżący nr 5/2020

Tytuł raportu: Zawieszenie prac w ramach projektu Ostrołęka C
Data: 14.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, iż 14 lutego 2020 roku Emitent powziął informację o:

• przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ("Spółka") realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW ("Projekt") generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 roku ("Kontrakt") polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku,

• przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku ("Kontrakt kolejowy") polecenia zawieszenia realizacji Kontraktu kolejowego z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 roku Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Emitentem a Energą S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku.