Raport bieżący nr 2/2020

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 03.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym do Spółki oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2020 roku, o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 3 lutego 2020 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Bartosz Nieścior.

Pan Bartosz Nieścior jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych.

Ukończył podyplomowe studia w zakresie Administracji Rządowej i Samorządowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w języku angielskim LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał certyfikat Executive Master of Business Administration (MBA).

Odbył szereg kursów biznesowych – Introduction to Global Business Leadership na New York University w Stanach Zjednoczonych oraz Business, International Relations and the Political Economy Certificate Course na London School of Economics.

Posiada szerokie doświadczenie w administracji rządowej. Pracował jako asystent i doradca członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie jako wicedyrektor w Departamencie Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pracował jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prelegent wielu konferencji w Polsce i za granicą.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Nieścior nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Bartosz Nieścior nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].