Enea Operator zrealizowała największą inwestycję sieciową w swojej historii (3).jpg

Enea Operator zrealizowała największą inwestycję sieciową w swojej historii

Enea Operator ukończyła rozpoczętą 6 lat temu gruntowną przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Linia po przebudowie ma łączną długość 240 km i przebiega przez 3 województwa, 4 powiaty i 12 gmin. Wartość tej ponadregionalnej inwestycji, która znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, wynosi ponad 127 mln zł.

– Dla Grupy Enea bardzo ważne jest nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale również czyste powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn – Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

– Uroczyście otwarta linia wysokiego napięcia to największa inwestycja sieciowa w historii Enei Operator. Jej ponadlokalny charakter wpisuje się w szerszą koncepcję rozbudowy sieci 110 kV związanej ze zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego dla północno-zachodniej części Polski. Korzyści płynące z jej realizacji są bardzo istotne. Tym bardziej cieszy, że realizacja tak dużej inwestycji liniowej zakończyła się w zakładanym terminie. To zasługa wzorowej współpracy wykonawcy, inwestora, jednostek samorządu terytorialnego oraz zrozumienia jej strategicznego znaczenia przez większość lokalnych społeczności – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Inwestycja polegała na przebudowie jednotorowego ciągu linii 110 kV łączącego stacje Morzyczyn – Stargard Wschód – Dolice – Krzęcin – Dobiegniew – Drawski Młyn, na dwa ciągi z przewodami o przekroju 240 mm2 i temperaturze pracy +80°C. W efekcie przebudowy sumaryczna długość połączeń liniami wysokiego napięcia wzrosła ze 143 km do 240 km. Do budowy linii zużyto 720 km przewodów roboczych oraz ustawiono 497 słupów.

Dzięki przebudowie całkowita obciążalność linii w okresie letnim wzrosła ponad sześciokrotnie, z niecałych 40 MVA (megawoltamperów) do prawie 250 MVA. Nowe możliwości przesyłowe ciągu zwiększają również możliwości przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Ograniczają również straty powstające podczas dystrybucji energii elektrycznej, a także dają dużo większe możliwości dla elastycznego prowadzenia ruchu na sieci. Ponadto zrealizowana inwestycja pozwoliła zwiększyć jej odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne.

– Chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom lokalnych samorządów za bardzo dobrą współpracę przy realizacji tej inwestycji. Dzięki ich wsparciu możliwe było objęcie całej trasy linii miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co było niezbędne dla dalszego skutecznego prowadzenia tego projektu. Zakończenie tej inwestycji to nasz wspólny sukces – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Inwestycję realizowało konsorcjum Elfeko i PBE Elbudu Poznań, które zostało wykonawcą kontraktu w wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kontrakt został zrealizowany terminowo i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.